دانشگاه‌های فعال

36

دفاتر فعال

171

مراکز صنفی تحت پوشش

54,359

تعداد ممیزی

692,098

 کارت بهداشت صادرشده

20,850

دوره‌های آموزش اصناف

   1,043 دوره

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir