دفاتر فعال

182

مراکز صنفی تحت پوشش

68503

تعداد ممیزی

980923

کارت بهداشت صادر شده

89797

دوره های آموزش اصناف

3174

نمونه برداری

1536

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir