ارتباط با ما

شرکت سلامت الکترونیک مبین ایرانیان

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان 33- پلاک 20

تلفن : 42651000 -021
فکس : 88850773-021
ایمیل : info@mobiniranian.ir

کد پستی : 1516654911

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir