معرفی خدمت ممیزی بهداشت

تاريخ:پنجم اسفند 1394 ساعت 11:15   |   کد : 20075   |   مشاهده: 12333

معرفی طرح دفاتر خدمات سلامت:
در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، الزامات قانونی برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات و کاستن از مداخلات اجرایی دولت با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت، دفاترخدمات سلامت ایجاد شده‌اند.

ثبت درخواست ممیزی بهداشتی:

به استناد «آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مالکین، مدیران و متصدیان مشمول خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی باید نسبت به انجام ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی خود از طریق دفاتر خدمات سلامت یا اشخاص حقیقی تحت استخدام خود که دارای مجوز ممیزی هستند، اقدام نمایند.

دوره بازدید (تواتر بازدید):

به استناد سند «ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت» فرایند اجرایی انجام ممیزی بهداشتی، تواتر ممیزی(شامل زمان استاندارد هر ممیزی و تواتر زمانی ممیزی)، تعرفه خدمات کارشناسی و هزینه بالاسری به ازای هر ساعت ممیزی آورده شده و مبلغ قرارداد براین اساس محاسبه می‌شود. لازم بذکر است حداقل تواتر زمانی ممیزی در پیوست 4 سند فوق برای هر صنف آورده شده است و این تعداد بنا به درخواست واحد صنفی قابل افزایش است. در صورت درخواست واحد صنفی به بازدید بیشتر از تعداد مشخص شده در جدول تواتر، تعرفه مازاد آن محاسبه شده و بعد از پرداخت هزینه، ممیزی انجام و نتیجه در سامانه ثبت می‌شود.

انتخاب شیوه پرداخت هزینه ممیزی:
پرداخت هزینه ممیزی به دو صورت پرداخت قسطی و پرداخت یکجا قابل انجام است. متصدی واحد صنفی بعد از ثبت موقت درخواست در دفاتر خدمات سلامت از طریق شماره گیری# 42651*6655* روش پرداخت را تعیین می‌کنند. بعد از انتخاب روش پرداخت، درخواست ثبت نهایی می‌شود. دفاتر خدمات سلامت از طریق سامانه مدیریت ممیزی، فیش یا فیش‌های متناظر با درخواست را دریافت و جهت پرداخت تحویل متصدی می‌دهد.

انجام خدمت ممیزی بهداشت:
پس از پرداخت فیش توسط متصدی واحد صنفی (خدمت گیرنده)، درخواست‌های پرداخت شده توسط سامانه توزیع و ممیز در تاریخ مشخص به محل جهت انجام ممیزی اعزام می‌شود. ممیز پس از حضور در محل، مطابق با دستورالعمل بازرسی، چک‌لیست را تکمیل و نتیجه را در سامانه ثبت می‌کند.

پیگیری وضعیت قرارداهای توسط متصدیان واحدصنفی:
متصدیان واحدهای صنفی با استفاده از نام کاربری و رمزعبوری که در اختیار آنها قرارداده شده است(به طور پیش‌فرض نام کاربری و رمزعبور، کد ملی متصدی واحد صنفی است)، می‌توانند وضعیت درخواست‌های خود را از طریق سامانه مدیریت ممیزی مشاهده نمایند.
 

https://mobiniranian.ir/News//20075
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 ارتباط با ما
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک 5 ، طبقه اول تلفن:  02191071170ایمیل: info@mobiniranian.ir