دفاتر فعال

255

مراکز صنفی تحت پوشش

105233

تعداد ممیزی

2757015

کارت بهداشت صادر شده

317865

دوره های آموزش اصناف

10933

نمونه برداری

15023

ارتباط با ما
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک 5 ، طبقه اول تلفن:  02191071170ایمیل: info@mobiniranian.ir