دانشگاه‌های فعال

37

دفاتر فعال

182

مراکز صنفی تحت پوشش

50,699

تعداد ممیزی

604,579

ساعت کارشناسی انجام شده

787,269

دوره‌های آموزش اصناف

   644 دوره

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir