دفاتر فعال

158

مراکز صنفی تحت پوشش

74493

تعداد ممیزی

1102806

کارت بهداشت صادر شده

127146

دوره های آموزش اصناف

4373

نمونه برداری

6009

ارتباط با ما
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک 5 ، طبقه اول تلفن:  02191071170ایمیل: info@mobiniranian.ir