دانشگاه‌های فعال

36

دفاتر فعال

166

مراکز صنفی تحت پوشش

51,300

تعداد ممیزی

631,953

 کارت بهداشت صادرشده

7,554

دوره‌های آموزش اصناف

   739 دوره

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir