دفاتر فعال

303

مراکز صنفی تحت پوشش

150751

تعداد ممیزی

4341185

کارت بهداشت صادر شده

483918

دوره های آموزش اصناف

12729

نمونه برداری

42450

ارتباط با ما
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک 5 ، طبقه اول تلفن:  02191071170ایمیل: info@mobiniranian.ir