دانشگاه‌های فعال

33

دفاتر فعال

176

مراکز صنفی تحت پوشش

48,449

تعداد ممیزی

555,789

ساعت کارشناسی انجام شده

729,850

دوره‌های آموزش اصناف

   9,492 ساعت

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان 33، پلاک20
تلفن: 02142651000
   ایمیل: info@mobiniranian.ir